Kijken, intens kijken, steeds meer echt kijken en daar heel blij van worden; dat is schilderen voor mij. Naast schilderen in opdrachht en vrij werk, geef ik cursussen, workshops, schildervakanties in Frankrijk en run een b en b..  Kijk maar op mijn cursuswebsite www.schilderles.INFO en onze B&B website www.zelhem.INFO (let op, deze websites hebben de extensie .info en niet .nl) 

Copyright © Corinne Veen 

Niets van deze pagina of website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corinne Veen. Op al het getoonde eigen werk rust intellectueel eigensdomsrecht. Corinne Veen behoudt zich het recht voor om de door haar vervaardigde portretten en overig werk, te gebruiken voor (promotie)materiaal, desgewenst met anonieme titel, of anderszins volgens overeenkomst gekoppeld aan de opdracht.